Nástroje s pevným výnosem

Jak investujeme

Globální odbornost, místní znalosti a základní výzkum jsou klíčem k našemu procesu práce s nástroji s pevnými výnosy. Vytváříme dlouhodobou hodnotu sestavováním důvěryhodných portfolií na základě naší vlastní bezpečnostní analýzy. Neženeme se za výnosy a považujeme za důležitější vyhýbání se ztrátám než hledání budoucích vítězů.

Klíčové body:

  • Globální dosah a zkušené týmy po celém světě
  • Vlastní hloubkový výzkum s výhledem do budoucna
  • Zaměření na bezpečnost nabízených hodnot s ohledem na jejich základní kvalitu
  • Důraz na hodnocení rizik pro snížení ztrát a ochranu příjmů
  • Dlouhodobá přítomnost v Asii zlepšuje naše znalosti rozvíjejících se trhů

Procesy s nástroji s fixním výnosem