Profitujte z iracionálního chování

V roce 2013 si Nobelovu cenu za ekonomii paradoxně odnesli dva muži, jejichž názory na fungování akciového trhu se diametrálně rozcházejí.

Eugene Fama tvrdí, že trhy jsou „efektivní“ – veškeré známé informace jsou více či méně dokonale zohledňovány v cenách, jelikož investoři jsou racionální a na základě informací jsou společně schopni docílit správné ceny.

Další nobelista Robert Shiller se ve slavném textu z roku 1981 táže: „Kolísají akciové trhy více, než je opodstatněné následnými změnami dividend?“ S využitím indexu S&P 500 ukázal, že kurzy akcií kolísají více než dividendy, které přitom mají předpovídat.

Shiller dospěl k závěru, že chaotické pohyby cen jsou výsledkem investorské psychologie: chamtivosti, strachu a podobně. Z této studie vzešla behaviorální ekonomie, podle níž rozhodování investorů ovlivňují sociální, kognitivní a emocionální faktory. Jinak řečeno: lidé NEJSOU racionální, takže racionální nejsou ani trhy.

Obhájce efektivních trhů Fama vidí za nahodilými cenovými pohyby cyklické faktory, tedy přirozené výkyvy ekonomiky nahoru a dolů. Shillerova rétorická odpověď zní: „Už jste slyšeli o racionální bublině na akciovém trhu?“

Mezi těmito dvěma tábory zeje obří propast, což ilustruje často používaná analogie zvaná náhodná procházka. Představte si, že jdete na procházku a najdete na chodníku desetidolarovou bankovku. Zvednete ji? Nebo se na ni nevěřícně podíváte a pomyslíte si, že nemůže být opravdová, protože jinak by ji už určitě někdo sebral? Chodníky samozřejmě nejsou posety desetidolarovými bankovkami, ale na trzích se občas objeví šance docílit nečekaného zisku.

Jak se naučit rozpoznat momenty, kdy trhy přestávají být racionální a nabízejí příležitosti? Warren Buffett radí investorům, aby „měli obavy, když jsou ostatní chamtiví, a byli chamtiví, když ostatní mají obavy“. Jinak řečeno: využijte zdánlivé iracionality ostatních. To se ale snáze řekne, než udělá. Když jsou aktiva drahá, vždy se najde důvod tvrdit, že trh jejich hodnotu odráží správně. Když trhy naopak klesají, člověk snadno podlehne dojmu, že se blíží konec světa.

Od globální finanční krize se S&P 500 dostal takřka na trojnásobek nejnižší hodnoty.* Cash flow amerických firem je sice solidní, ale to bude nejspíše zásluhou přísného řízení nákladů, nikoli zásluhou růstu tržeb. Většina amerických firem v poslední době neinvestovala. Spotřebitelská nálada zůstává nevalná, a ačkoli nezaměstnanost klesla, oživení nikterak nepomohlo té spoustě lidí, kteří pracují na částečný úvazek. Americký Fed již několik let váhá se zvyšováním úrokových sazeb.

Situace v Evropě je ještě méně přesvědčivá. Strukturální problémy přetrvávají a země na periferii jsou v ekonomickém limbu. Co se týče Japonska, zdá se, že simulační politika dosáhla v podstatě jen toho, že země je levnější turistickou destinací.

Vystoupaly tedy akciové trhy na vyšší úroveň z rozumných důvodů, nebo spíše kvůli tomu, že si lze levně půjčovat, což povzbuzuje spekulace s aktivy?

Brzy to budeme vědět, protože tato nevšední éra půjček za nízké úroky zřejmě záhy skončí. Investoři již stahují peníze z tzv. riskantnějších aktiv a v očekávání vyšších úrokových sazeb v USA přesouvají pozornost k aktivům denominovaným v dolarech.

Výrazné odlivy kapitálu, klesající ceny aktiv a oslabování místních měn postihuje obzvlášť rozvíjející se trhy. Tato nová mentalita odklonu od rizika je však možná stejně iracionální jako předchozí trend. Bezhlavé prodávání je stejně špatné jako bezhlavé nakupování. Trhy mohou rozumnou úroveň přestřelit, ale i podstřelit. Tyto úvahy nás vedou k závěru, že pravdu mají oba: Fama i Shiller. Likvidita a nálada ovlivňují trhy v krátkodobém horizontu a deformace mohou přetrvávat relativně dlouho. Dříve či později však musejí ceny začít odrážet něco zásadnějšího, konkrétně výsledky a vyhlídky firem. Než se tak stane, je podle našeho názoru vždy třeba analyzovat jednotlivé firmy.

To je investiční obdoba hledání zatoulaných desetidolarovek.

 

 

Důležité informace: Tento dokument neslouží k propagačním účelům a nepředstavuje nabídku či výzvu nebo součást nabídky či výzvy k emisi, prodeji, úpisu či nákupu libovolné investice. Jeho obsah ani šíření není základem žádné smlouvy o takových transakcích a nelze se o něj v této souvislosti opírat. Obsah tohoto dokumentu slouží jen pro informaci či ilustraci nebo k diskusi a nelze jej interpretovat jako doporučení k nákupu či prodeji libovolného investičního produktu. Jeho smyslem rovněž není deklarovat či zaručit výsledek libovolného investičního produktu, strategického programu či produktu. Na jednotlivé společnosti, cenné papíry či fondy se zde odkazuje výlučně za účelem ilustrace a nelze to interpretovat jako doporučení k nákupu či prodeji nebo investiční, právní či daňové poradenství.

Veškerý výzkum či analýzy, které byly využity k odvození výše uvedených informací či v souvislosti s nimi, obstarala společnost Aberdeen Asset Management Asia Limited („Aberdeen Asia“) pro své vlastní účely, aniž vzala v úvahu investiční cíle, finanční situaci či specifické potřeby konkrétního investora, a je možné, že na jejich základě byly podniknuty kroky pro vlastní účely společnosti Aberdeen Asia.

Aberdeen Asia neručí za přesnost, vhodnost či úplnost zde uvedených informací a výslovně vylučuje odpovědnost za libovolné chyby či opomenutí. Informace jsou uvedeny obecně, nezávazně a za předpokladu, že osoba, která podle nich jedná nebo na ně spoléhá, tak činí jen na své vlastní riziko. Z výsledků v minulosti nelze usuzovat na výsledky v budoucnosti. Libovolné prognózy či jiná prohlášení o budoucích událostech či výkonnosti zemí, trhů či společností nemusejí nutně svědčit o skutečných událostech či výsledcích a mohou se od nich lišit. Aberdeen Asia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit a opravovat zde uvedené informace včetně veškerých postojů či předpovědí. Na informace a postoje obsažené v tomto dokumentu ani na jejich přesnost či úplnost nelze spoléhat bez ohledu na účel.

Tento dokument nelze jakkoli reprodukovat bez výslovného svolení společnosti Aberdeen Asia, a pokud je obsah šířen, je nutné zajistit, aby reprodukce měla podobu, která přesně odráží zde prezentované informace.

Aberdeen Asset Management Asia Limited, registrační číslo 199105448E