Myslete dlouhodobě

V tzv. vysokofrekvenčním obchodování jsou výkonné počítače naprogramovány tak, aby zpracovávaly obrovské objemy dat a kupovaly či prodávaly cenné papíry za pouhých třináct tisícin sekundy.

Automatizované vysokorychlostní počítače s ultrarychlým propojením mohou některým obchodníkům poskytnout výhodu v jakési burzovní obdobě přestřelek z Divokého západu. Kdo vystřelí první, realizuje obchod za lepší cenu dříve, než budou ostatní mít čas reagovat.

Někteří lidé možná tento trend považují za triumf technologie nad lidskými hranicemi, zatímco jiní v tom vidí další příklad toho, jak zasvěcenci manipulují finančními trhy ve prospěch hrstky lidí.

V mnoha ohledech žijeme v éře posedlé rychlostí, která je hnací silou poptávky po rychlých řešeních: zprávy v reálném čase, rozpustná káva, nevěsty „na objednávku“ (a bleskové rozvody).

Na finančních trzích je tento „krátkodobismus“ pohromou, která chytré hlavy nutí hodnotit podniky a investiční výkonnost ve stále kratším horizontu.

Analytikové tak kritizují podniky za to, že půl roku klopýtají, nebo že těsně nedostojí čtvrtletním očekáváním zisků. Pokles hodnoty aktiv může dostat manažera fondu do potíží, i když dlouhodobá výkonnost je slušná.

Investoři mají ve větší míře než dříve možnost reagovat rychle za situace, kdy čelíme záplavě zpráv o firmách a likvidita na finančních trzích je větší.

Krátkozrací investoři tak neustále přeskupují svá portfolia, aby rychle vydělali (alespoň doufají, že se jim to podaří), zatímco dlouhodobá tvorba bohatství je obětována na oltář krátkodobého prospěchu.

Asi nemusíme zdůrazňovat, že my jsme tomu nikdy nefandili.

Zaprvé platí, že každý obchod je spojen s významnými náklady, které se promítají na výkonnosti. Kolik lidí o sobě navíc může upřímně tvrdit, že mají v dlouhodobém horizontu skvělé načasování, takže kupují, když jsou akcie na minimu, a prodávají, když jsou na maximu?

Jak jsme viděli, každý obchodník se musí rovněž vypořádat se stroji, které jsou schopny provádět příkazy za milisekundy a jejichž aktivity rychle eliminují předvídatelné, avšak prchavé příležitosti, jež vznikají, když institucionální investoři kupují či prodávají velké balíky akcií.

My se naopak snažíme kupovat akcie kvalitních firem a držet je co nejdéle. To nejdůležitější pro nás je skutečná hodnota cenného papíru. Nechytračíme ve snaze využít dočasného kolísání cen na obchodních platformách.

Finanční trhy jsou zpravidla efektivní, což znamená, že ceny akcií odrážejí skutečnou hodnotu. V krátkodobém horizontu může ceny akcií ovlivnit řada faktorů včetně emocí, likvidity a nabídky, ale v průběhu desetiletí se ceny mohou opírat pouze o udržitelný růst zisků.

Najít ty správné společnosti je tak mnohem důležitější než snažit se odhadnout, jak se na náladě investorů projeví zápis z posledního zasedání Fedu či úspěch národního týmu na mistrovství světa.

Hledáme společnosti, jejichž obchodní model je snadno pochopitelný. Tyto společnosti typicky zastávají čelnou pozici ve svém sektoru a jsou schopny ji hájit, mají silnou rozvahu se zvladatelným zadlužením a prokazují pochopení vůči potřebám menšinových akcionářů.

Pokud se nám nějaká firma zamlouvá, řídí ji lidé, jimž věříme, a obchoduje se za rozumné ceny, s radostí do ní dlouhodobě investujeme a krátkodobé propady cen vnímáme jako příležitost ke zvýšení podílu.

Zhruba před 20 lety jsme například začali investovat do singapurské banky OCBC a nyní v ní máme takřka 7% podíl*. Se započítáním dividend se naše investice od roku 1996 zhodnotila o více než 500 procent.

Individuální investoři se mohou cítit více a více zatlačováni na okraj v investičním světě, který hraje do karet hrstce privilegovaných na úkor všech ostatních. Může se zdát, že se nahraje za rovných podmínek.

Někdy je řešení opravdu jednoduché – investovat do několika dobře řízených podniků a dát jim dost času na to, aby ukázaly, co dovedou.

Nikdo nemůže s jistotou říci, co se stane za 30 dní. Investoři by opravdu udělali lépe, kdyby hledali společnosti, které budou prosperovat ještě za pět či deset let.

Nejenže lépe využijí svůj čas a úsilí, ale navíc se to vyplatí i finančně.

 

 

 

 

Důležité informace: Tento dokument neslouží k propagačním účelům a nepředstavuje nabídku či výzvu nebo součást nabídky či výzvy k emisi, prodeji, úpisu či nákupu libovolné investice. Jeho obsah ani šíření není základem žádné smlouvy o takových transakcích a nelze se o něj v této souvislosti opírat. Obsah tohoto dokumentu slouží jen pro informaci či ilustraci nebo k diskusi a nelze jej interpretovat jako doporučení k nákupu či prodeji libovolného investičního produktu. Jeho smyslem rovněž není deklarovat či zaručit výsledek libovolného investičního produktu, strategického programu či produktu. Na jednotlivé společnosti, cenné papíry či fondy se zde odkazuje výlučně za účelem ilustrace a nelze to interpretovat jako doporučení k nákupu či prodeji nebo investiční, právní či daňové poradenství.

Veškerý výzkum či analýzy, které byly využity k odvození výše uvedených informací či v souvislosti s nimi, obstarala společnost Aberdeen Asset Management Asia Limited („Aberdeen Asia“) pro své vlastní účely, aniž vzala v úvahu investiční cíle, finanční situaci či specifické potřeby konkrétního investora, a je možné, že na jejich základě byly podniknuty kroky pro vlastní účely společnosti Aberdeen Asia.

Aberdeen Asia neručí za přesnost, vhodnost či úplnost zde uvedených informací a výslovně vylučuje odpovědnost za libovolné chyby či opomenutí. Informace jsou uvedeny obecně, nezávazně a za předpokladu, že osoba, která podle nich jedná nebo na ně spoléhá, tak činí jen na své vlastní riziko. Z výsledků v minulosti nelze usuzovat na výsledky v budoucnosti. Libovolné prognózy či jiná prohlášení o budoucích událostech či výkonnosti zemí, trhů či společností nemusejí nutně svědčit o skutečných událostech či výsledcích a mohou se od nich lišit. Aberdeen Asia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit a opravovat zde uvedené informace včetně veškerých postojů či předpovědí. Na informace a postoje obsažené v tomto dokumentu ani na jejich přesnost či úplnost nelze spoléhat bez ohledu na účel.

Tento dokument nelze jakkoli reprodukovat bez výslovného svolení společnosti Aberdeen Asia, a pokud je obsah šířen, je nutné zajistit, aby reprodukce měla podobu, která přesně odráží zde prezentované informace.

Aberdeen Asset Management Asia Limited, registrační číslo 199105448E