Pozor na přehnané ambice

V 33 zemích celého světa funguje takřka 12 000 obchodů Carrefour. Jen v Asii má největší francouzský maloobchodní řetězec 396 prodejen.

Když se Georges Plassat v roce 2012 ujal funkce generálního ředitele, k jeho prvním rozhodnutím patřil odchod z Kolumbie, Malajsie, Indonésie, Singapuru a Řecka.

Doufal, že tímto krokem zvrátí finanční situaci společnosti, jejíž akcie od roku 2000 ztratily více než 60 procent hodnoty.* Špatný výkon skupiny kladl její nový ředitel za vinu částečně i přílišné mezinárodní expanzi za předchozího vedení.

Maloobchodní giganti včetně Carrefouru, britského Tesca a německého Metra zjistili, že recepty, které obstály na domácím trhu, nemusejí nutně zajistit tržní dominanci v zahraničí.

Přehnaná ctižádost firem se může projevovat různě. Geografická expanze je jedna věc, ale firmy často podléhají pokušení expandovat do oblastí mimo svůj hlavní obor, protože si od toho slibují strmý růst a rychlé výsledky. Velké firmy se někdy rozrostou do takových rozměrů, že jsou neřiditelné.

Americké banky se do této situace dostaly poté, co tehdejší prezident Bill Clinton v roce 1999 zrušil zákon, který od Velké deprese ve 30. letech odděloval komerční a investiční bankovnictví.

Jejich konkurenti v jiných zemích se ubírali stejnou cestou a investiční oddělení se pro každou bohatou, ambiciózní komerční banku brzy stalo módním doplňkem.

Laxní půjčování spotřebitelům na jedné straně a spekulativní obchody, jimž nikdo nerozumí, na straně druhé byly definičním znakem boomu, který v roce 2008 vyústil v globální finanční krizi. Když státy, které byly samy o sobě takřka na mizině, zkoušely zachránit potácející se banky, svět si uvědomil, že banky příliš velké na to, aby je bylo možné řídit, jsou rovněž příliš velké na to, aby mohly zkrachovat.

Klíčové poučení bylo, že šéfové bank nedbali na rizika, jimž banky čelily. Jejich obchodní aktivity byly příliš komplikované.

Další podobou nepatřičných ambicí je nadměrná diverzifikace. Typickým rysem asijské finanční krize v letech 1997–98 byl velký počet firem, které se postupně rozrostly do jakýchsi minikonglomerátů, protože si za vypůjčené peníze kupovaly neproduktivní aktiva jako nemovitosti či golfová hřiště.

My jsme tomuto procesu začali říkat „diworsifikace“ (worse = horší).

V mnoha případech se firma zkrátka stala nástrojem k zajištění osobní slávy ctižádostivého generálního ředitele.

Těsně před tím, než Hongkong přešel pod čínskou správu, nebyla jeho nejčastěji propíranou investiční bankou Goldman Sachs ani Morgan Stanley, nýbrž Peregrine Investments Holdings.

Mezi lety 1988 a 1997 se Peregrine stala největším upisovatelem akcií v Hongkongu a průkopníkem na asijském trhu podřadných dluhopisů. Její zakladatel Philip Tose, někdejší automobilový závodník se smyslem pro okázalost, byl zastáncem kultury, kterou sám označoval jako pirátskou: jeho firma odvážně riskovala, často na úkor obezřetného dohledu.

V lednu 1998 byla firma nucena vyhlásit bankrot kvůli jediné půjčce jednomu indonéskému obchodníkovi, která se ukázala nedobytná. Peregrine tomuto klientovi na základě dohody o upsání dluhopisů půjčila třetinu svého kapitálu. Rozvrat na měnových trzích, který souvisel s asijskou finanční krizí, zažehnal naděje na splácení půjčky.

Je s podivem, že navzdory výrazně lepšímu řízení podniků v regionu se stává, že firmy s jasně přehnaným sebevědomím jsou i nadále schopny přilákat peníze z vnějšku.

Jedna čínská firma, jejíž realitní divize je kotována na hongkongské burze, považuje z nějakého důvodu za nutné provozovat profesionální fotbalový klub a vyrábět kojeneckou výživu. Za méně než čtyři měsíce spadla cena akcií kotovaných v Hongkongu oproti rekordu ze 4. května o více než 45 procent*, což nám bolestně připomíná, že spekulativní aktivity se neomezují na zasedací místnosti firem.

To, že podniky mají ambice, není nutně špatné. Investoři by dokonce měli vyhledávat firmy s rozumným plánem obchodního rozvoje.

Problém je, že generální ředitelé jsou někdy zaslepení svou arogancí a slabé představenstvo je nebrzdí. Často podceňují náklady fúzí nebo čistě prestižních akvizic. Obzvlášť důležité to je, když se ceny akcií drží vysoko nebo když si lze levně půjčovat.

Na manažery, kteří blouzní o okamžitém úspěchu, bychom měli pohlížet s velkou skepsí. Agresivní růst může být pro investory svůdnou představou, jenže často nevnímají jeho skrytou cenu.

Podle společnosti Aberdeen je ideálem firma, která každý rok zvýší zisk o 10 až 15 procent, což se přiměřeně odrazí v ceně akcií.

Takovou firmu totiž nikdy nebudete muset prodat.

 

 

 

 

Důležité informace: Tento dokument neslouží k propagačním účelům a nepředstavuje nabídku či výzvu nebo součást nabídky či výzvy k emisi, prodeji, úpisu či nákupu libovolné investice. Jeho obsah ani šíření není základem žádné smlouvy o takových transakcích a nelze se o něj v této souvislosti opírat. Obsah tohoto dokumentu slouží jen pro informaci či ilustraci nebo k diskusi a nelze jej interpretovat jako doporučení k nákupu či prodeji libovolného investičního produktu. Jeho smyslem rovněž není deklarovat či zaručit výsledek libovolného investičního produktu, strategického programu či produktu. Na jednotlivé společnosti, cenné papíry či fondy se zde odkazuje výlučně za účelem ilustrace a nelze to interpretovat jako doporučení k nákupu či prodeji nebo investiční, právní či daňové poradenství.

Veškerý výzkum či analýzy, které byly využity k odvození výše uvedených informací či v‘ souvislosti s nimi, obstarala společnost Aberdeen Asset Management Asia Limited („Aberdeen Asia“) pro své vlastní účely, aniž vzala v úvahu investiční cíle, finanční situaci či specifické potřeby konkrétního investora, a je možné, že na jejich základě byly podniknuty kroky pro vlastní účely společnosti Aberdeen Asia.

Aberdeen Asia neručí za přesnost, vhodnost či úplnost zde uvedených informací a výslovně vylučuje odpovědnost za libovolné chyby či opomenutí. Informace jsou uvedeny obecně, nezávazně a za předpokladu, že osoba, která podle nich jedná nebo na ně spoléhá, tak činí jen na své vlastní riziko. Z výsledků v minulosti nelze usuzovat na výsledky v budoucnosti. Libovolné prognózy či jiná prohlášení o budoucích událostech či výkonnosti zemí, trhů či společností nemusejí nutně svědčit o skutečných událostech či výsledcích a mohou se od nich lišit. Aberdeen Asia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit a opravovat zde uvedené informace včetně veškerých postojů či předpovědí. Na informace a postoje obsažené v tomto dokumentu ani na jejich přesnost či úplnost nelze spoléhat bez ohledu na účel.

Tento dokument nelze jakkoli reprodukovat bez výslovného svolení společnosti Aberdeen Asia, a pokud je obsah šířen, je nutné zajistit, aby reprodukce měla podobu, která přesně odráží zde prezentované informace.

Aberdeen Asset Management Asia Limited, registrační číslo 199105448E