Musíte vědět, co kupujete

Spotřebitelská zásada, že kupující se má mít na pozoru, je prastará, o čemž svědčí latinský výraz „caveat emptor“. Každý investor dobře ví, že pokud si koupí akcie a jejich hodnota se propadne, nemůže požadovat vrácení peněz.

Společnost Aberdeen se při investování řídí zdravým rozumem. Pokud nechápete základy podnikového hospodářství (např. cash flow a dluhy), nemůžete firmu správně ocenit. A pokud nevíte, jakou hodnotu společnost má, nevíte ani, kolik zaplatit za její akcie.

Naším výchozím bodem je vždy výroční zpráva. Ta zodpoví základní otázky o tom, co společnost dělá, jaké má dodavatele a zákazníky, v čem spočívá její konkurenční výhoda a jakým způsobem vydělává. Tyto odpovědi by měl být schopen pochopit i laik.

Znalosti o různých produktech jsou sice užitečné, ale mnohem důležitější je pochopení celkového výrobního procesu a chování sektoru. K čemu vám je, pokud třeba rozumíte filmu, pokud jste nepředpokládali nástup digitálních fotoaparátů? Kodak tento trend neodhadl, a tak zbankrotoval.

Vždy preferujeme jednodušší podniky, protože jsou snáze pochopitelné. V Asii nás láká spotřebitelská oblast od maloobchodu po reality, ale také firmy spojené s výstavbou a infrastrukturou (například výrobci cementu). Tyto sektory mají podmínky pro to, aby těžily z rostoucího bohatství.

Přímočaré firmy samozřejmě mohou mít slabiny. Pokud jsou překážky vstupu na trh nízké, rychle se mohou objevit konkurenti a srazit ziskové marže. Warren Buffett proto rád kupuje firmy, které jsou jednoduché, ale mají kolem sebe výrazné „ekonomické příkopy“, což je eufemismus, který Buffett používá pro faktory (např. monopol) chránící podnik před konkurencí.

Takové společnosti mají stabilnější, předvídatelnější zisky. Distributoři vody či energií jsou přirozenými monopoly, jelikož poskytují veřejný statek a jimi využívaná infrastruktura je nákladná. Telekomunikační monopoly byly takřka všude odbourány, ale na každém jednotlivém trhu je stěží místo pro více než několik hráčů.

Pokud na trhu působí jen hrstka konkurentů, často vzniká potenciál pro tzv. regulační zajetí. To je situace, kdy firmy znají svůj trh lépe než jejich regulátor a mohou toho využít ke sjednání sazeb a dalších plateb, které nejsou v souladu se skutečnými náklady. To může být dobré pro investory, ale už méně pro spotřebitele.

Jistě, některé investory přímočarost nudí. Chtějí aktuální novinky – svých patnáct minut slávy si užily třeba online hry, cesty do vesmíru a pštrosí farmy. Touha po novosti však může být past na neopatrné investory. Pokud je něco až příliš dobré, než aby to mohla být pravda, zdání většinou neklame. Platilo to třeba pro technologickou bublinu.

Preferujeme podniky, které mají skutečné produkty, skutečné služby a skutečné zákazníky. Výrobci základního spotřebního zboží, u něhož je poptávka poměrně konstantní, jsou srozumitelnější než výrobci cyklických statků, při jejichž koupi se spotřebitelé rozhodují důkladněji.

Nebuďte si příliš jistí a spoléhejte i na svou osobní zkušenost. Značky, které kupujete v roli spotřebitele, se mohou ukázat jako vrtkavé investice. Kabelka, která byla jeden rok hitem, může příští rok ležet na dně skříně.

Vašim nejlepším pomocníkem je tedy zdravý rozum. Chápejte význam cenotvorby. Nejenže se na akciovém trhu vyhnete chybám, ale navíc objevíte skrytou hodnotu. Akciový trh může být hypoteticky efektivní, ale vnímání kvalitních firem může být nezaslouženě horší kvůli aktuálním událostem či chování konkurentů.

Někdy se může stát, že podnik se potýká se změnami nebo má jedinečný obchodní model, do něhož nikdo jiný nepronikl. Někdy to může být argument pro investice do složitých společností či nepřehledných struktur, jako jsou konglomeráty, kde hodnota celku neodráží hodnotu jednotlivých částí.

Dobrým příkladem je společnost MTR Corp., která vlastní a provozuje hongkongské metro, jež každý den v týdnu přepraví více než 5,4 milionu lidí. Před několika lety jsme tuto společnost analyzovali před počátečním úpisem akcií a všimli jsme si, že má významné portfolio nemovitostí nad rámec stanic metra. Komerční potenciál těchto realit byl obrovský, ale trh si to neuvědomoval.

Byla to velice dobrá investice.

 

 

 

 

Důležité informace: Tento dokument neslouží k propagačním účelům a nepředstavuje nabídku či výzvu nebo součást nabídky či výzvy k emisi, prodeji, úpisu či nákupu libovolné investice. Jeho obsah ani šíření není základem žádné smlouvy o takových transakcích a nelze se o něj v této souvislosti opírat. Obsah tohoto dokumentu slouží jen pro informaci či ilustraci nebo k diskusi a nelze jej interpretovat jako doporučení k nákupu či prodeji libovolného investičního produktu. Jeho smyslem rovněž není deklarovat či zaručit výsledek libovolného investičního produktu, strategického programu či produktu. Na jednotlivé společnosti, cenné papíry či fondy se zde odkazuje výlučně za účelem ilustrace a nelze to interpretovat jako doporučení k nákupu či prodeji nebo investiční, právní či daňové poradenství.

Veškerý výzkum či analýzy, které byly využity k odvození výše uvedených informací či v‘ souvislosti s nimi, obstarala společnost Aberdeen Asset Management Asia Limited („Aberdeen Asia“) pro své vlastní účely, aniž vzala v úvahu investiční cíle, finanční situaci či specifické potřeby konkrétního investora, a je možné, že na jejich základě byly podniknuty kroky pro vlastní účely společnosti Aberdeen Asia.

Aberdeen Asia neručí za přesnost, vhodnost či úplnost zde uvedených informací a výslovně vylučuje odpovědnost za libovolné chyby či opomenutí. Informace jsou uvedeny obecně, nezávazně a za předpokladu, že osoba, která podle nich jedná nebo na ně spoléhá, tak činí jen na své vlastní riziko. Z výsledků v minulosti nelze usuzovat na výsledky v budoucnosti. Libovolné prognózy či jiná prohlášení o budoucích událostech či výkonnosti zemí, trhů či společností nemusejí nutně svědčit o skutečných událostech či výsledcích a mohou se od nich lišit. Aberdeen Asia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit a opravovat zde uvedené informace včetně veškerých postojů či předpovědí. Na informace a postoje obsažené v tomto dokumentu ani na jejich přesnost či úplnost nelze spoléhat bez ohledu na účel.

Tento dokument nelze jakkoli reprodukovat bez výslovného svolení společnosti Aberdeen Asia, a pokud je obsah šířen, je nutné zajistit, aby reprodukce měla podobu, která přesně odráží zde prezentované informace.

Aberdeen Asset Management Asia Limited, registrační číslo 199105448E