Konkurenční výhoda musí být udržitelná

Coca-Cola patří k nejznámějším značkám světa.

Nejde jen o kultovní logo psané kurzívou či o chytrý marketing, který propaguje myšlenku jedinečné chuti, již nelze napodobit, nýbrž o to, jak se tato značka postupně stala synonymem všeho, co je na americkém způsobu života přitažlivé.

Warren Buffett tomuto šumivému nápoji fandí natolik, že jeho Berkshire Hathaway je největším akcionářem Coca-Coly – vlastní takřka desetinu akcií. Legendy kolující o legendárním investorovi rovněž tvrdí, že nejraději má Colu s třešňovou příchutí.

Coca-Cola je typickým příkladem společnosti, kterou chrání to, čemu Buffett říká „ekonomický příkop“. Před vynálezem střelného prachu byly strategicky významné pevnosti často obklopeny hlubokým vodním příkopem, který sloužil jako obrana proti útočníkům.

Ekonomický příkop je udržitelná konkurenční výhoda, která podnik chrání. Jako takový příkop mohou sloužit patenty či autorská práva, dominantní tržní podíl, jedinečná schopnost vyrábět produkt či poskytovat službu za nejnižší cenu, případně vysoké náklady spojené s přechodem zákazníka ke konkurenci.

V případě Coca-Coly je tímto faktorem značka, která již funguje tak dlouho a je tak všudypřítomná a zakořeněná v populární kultuře, že podobný produkt bude vždy považován za podřadný.

Podniky, které mají takovou udržitelnou konkurenční výhodu, jsou vzácné – klíčové slovo je „udržitelnou“. Firmy mohou dočasně těžit třeba z nové, nízkonákladové výrobní základny, ale tato výhoda může zmizet, protože konkurence ji snadno okopíruje.

Běžnější jsou celá odvětví, která jsou z toho či onoho důvodu obtížně přístupná novým subjektům. Zavedené podniky tak mohou relativně snadno hájit své dlouhodobé zisky a tržní podíly.

Některé sektory například podléhají přísné regulaci. Třeba bankovnictví. Kdo si chce založit banku, musí překonat celou řadu překážek. Potřebujete k tomu svolení jednoho či několika regulátorů, ale navíc si musíte získat důvěru vkladatelů a najít síť firem, kterým budete půjčovat.

Banky tedy obvykle generují nadprůměrné výnosy, které lze často udržet dlouhodobě. Tedy alespoň pokud zůstanou u prostého přijímání vkladů a poskytování úvěrů.

Některé sektory jsou chráněny hned několika ekonomickými příkopy. Výzkumný program, do kterého výrobce leteckých motorů Rolls-Royce investoval několik miliard dolarů, vedl k vývoji vrtule s výrazně nižší hmotností a výrazně vyšší odolností vůči poškození.

Finanční síla a schopnost vytvářet špičkové technologie však v mnoha ohledech nepředstavuje nejdůležitější ekonomický příkop firmy. Když vybíráte něco tak důležitého, jako je letecký motor, je těžké polemizovat s tradicí spolehlivostí, která začala již před sto lety během 1. světové války.

Takovou důvěru v produkt je těžké podlomit a nový konkurent nemá takřka žádnou šanci.

Existují obory, v nichž je hlavním ekonomickým příkopem dominantní postavení na trhu. Velké řetězce supermarketů například spoléhají na úspory z rozsahu – budují velké distribuční sítě a kupují od dodavatelů levněji, takže mohou zákazníkům trvale nabízet nižší ceny.

Jiná odvětví vyrábějí produkty, které lze jen obtížně nahradit. Chirurgové, kteří se naučili pracovat s jistou značkou umělých kloubů, nebudou příliš ochotni se přeškolit na alternativní produkt od konkurenčního výrobce.

Někteří analytikové nyní zohledňují ekonomické příkopy v doporučeních o nákupu a prodeji akcií. Investoři se však musejí mít na pozoru, protože z dlouhodobé konkurenční výhody se často může vyklubat pouhý přelud.

Vzpomínáte si, že finská společnost Nokia před časem ovládala trh mobilních telefonů, ale pak se z ničeho nic objevila kanadská firma Research in Motion a představila světu BlackBerry? A kolik z nás nyní vlastní přístroj jedné či druhé značky?

V investování je to jako v manželství – musíte si zkrátka vybrat toho pravého či tu pravou.

 

 

Důležité informace: Tento dokument neslouží k propagačním účelům a nepředstavuje nabídku či výzvu nebo součást nabídky či výzvy k emisi, prodeji, úpisu či nákupu libovolné investice. Jeho obsah ani šíření není základem žádné smlouvy o takových transakcích a nelze se o něj v této souvislosti opírat. Obsah tohoto dokumentu slouží jen pro informaci či ilustraci nebo k diskusi a nelze jej interpretovat jako doporučení k nákupu či prodeji libovolného investičního produktu. Jeho smyslem rovněž není deklarovat či zaručit výsledek libovolného investičního produktu, strategického programu či produktu. Na jednotlivé společnosti, cenné papíry či fondy se zde odkazuje výlučně za účelem ilustrace a nelze to interpretovat jako doporučení k nákupu či prodeji nebo investiční, právní či daňové poradenství.

Veškerý výzkum či analýzy, které byly využity k odvození výše uvedených informací či v souvislosti s nimi, obstarala společnost Aberdeen Asset Management Asia Limited („Aberdeen Asia“) pro své vlastní účely, aniž vzala v úvahu investiční cíle, finanční situaci či specifické potřeby konkrétního investora, a je možné, že na jejich základě byly podniknuty kroky pro vlastní účely společnosti Aberdeen Asia.

Aberdeen Asia neručí za přesnost, vhodnost či úplnost zde uvedených informací a výslovně vylučuje odpovědnost za libovolné chyby či opomenutí. Informace jsou uvedeny obecně, nezávazně a za předpokladu, že osoba, která podle nich jedná nebo na ně spoléhá, tak činí jen na své vlastní riziko. Z výsledků v minulosti nelze usuzovat na výsledky v budoucnosti. Libovolné prognózy či jiná prohlášení o budoucích událostech či výkonnosti zemí, trhů či společností nemusejí nutně svědčit o skutečných událostech či výsledcích a mohou se od nich lišit. Aberdeen Asia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit a opravovat zde uvedené informace včetně veškerých postojů či předpovědí. Na informace a postoje obsažené v tomto dokumentu ani na jejich přesnost či úplnost nelze spoléhat bez ohledu na účel.

Tento dokument nelze jakkoli reprodukovat bez výslovného svolení společnosti Aberdeen Asia, a pokud je obsah šířen, je nutné zajistit, aby reprodukce měla podobu, která přesně odráží zde prezentované informace.

Aberdeen Asset Management Asia Limited, registrační číslo 199105448E