Deset zlatých pravidel investování do akcií

Aberdeen Asset Management již více než 30 let shromažďuje zásadní investiční znalosti a zkušenosti. Za tu dobu jsme překonali řadu rozmanitých tržních cyklů a nyní nás dokáže překvapit jen velmi málo věcí. Tyto zkušenosti jsou základem našeho přístupu k investování. Klíčovým prvkem naší promyšlené investiční filozofie je jednoduchost. Pevně věříme, že dělat základní věci pořádně se opravdu vyplatí.

Shromáždili jsme své poznatky o světě financování a přetvořili jsme je do deseti stručných pravidel. Žádná z následujících investičních zásad by vás neměla překvapit. Všechny mají společnou jednu důležitou věc: víru ve zdravý rozum. Tyto zásady bereme smrtelně vážně, ale věříme, že naše odlehčená prezentace vás pobaví a že oceníte naši osvěžující perspektivu.

Pravidlo 1 – Důležitost férového zacházení s akcionáři

Pravidlo 2 – Kvalita rozvahy je klíčový faktor

Pravidlo 3 – Firmy stojí na lidech

Pravidlo 4 – Musíte vědět, co kupujete

Pravidlo 5 – Pozor na přehnané ambice

Pravidlo 6 – Myslete dlouhodobě

Pravidlo 7 – Indexy jsou jen měřicím nástrojem

Pravidlo 8 – Profitujte z iracionálního chování

Pravidlo 9 – Nezanedbávejte vlastní výzkum

Pravidlo 10 – Konkurenční výhoda musí být udržitelná