Zásady ochrany soukromí a používání souborů cookie

Aberdeen Asset Management PLC a všechny její pobočky (dále je „Aberdeen“, „my“, nebo „nás“) se zavazují v maximální možné míře chránit soukromí všech současných, bývalých i potenciálních klientů. Tyto Zásady ochrany soukromí a používání souborů cookie (dále jen „Zásady“) popisují, jaký druh osobních údajů můžeme shromažďovat, k jakým účelům tyto údaje používáme, za jakých okolností je můžeme sdílet a jaké kroky podnikáme k tomu, abychom je zabezpečili a ochránili Vaše soukromí.

1. Jaké osobní údaje shromažďujeme a jak je používáme

Můžeme shromažďovat údaje o Vás a můžeme je používat následujícími způsoby:

Můžeme shromažďovat Vaše osobní údaje z žádostí, nebo formulářů, které vyplníte, smluv, které s námi uzavřete, nebo smluv, na jejichž základě vznikne nový, nebo bude pokračovat stávající obchodní vztah, a to s ohledem na investiční produkt nebo nástroj, včetně vašeho jména, doručovací adresy, emailu, údajů souvisejících s debetní kartou, průběžných výkazů a dalších souvisejících informací. Tyto údaje jsou nutné k tomu, abychom mohli dokončit Vaši transakci a zaslat Vám potvrzení o jejím provedení.

Rovněž používáme soubory cookie (podrobnosti jsou uvedeny v bodu 5 níže).

Informace o tom, jakým způsobem procházíte internetové stránky a jak je používáte, budeme shromažďovat a používat ke zkvalitňování poskytovaných služeb. Tyto informace nám například umožní rozhodnout se, jaké je nejvhodnější rozvržení stránek a jaký je nejvhodnější způsob jejich procházení.

Můžeme shromažďovat informace týkající se příloh, které otevíráte při čtení elektronicky zasílaných newsletterů.

Informace, které shromažďujeme, používáme také k tomu, abychom Vás informovali o změnách, k nimž došlo na internetových stránkách, a pokud to nezakazuje lokálně platná legislativa, rovněž o skutečnostech, o nichž se domníváme, že by Vás mohly zajímat, a/anebo by mohly být pro Vás užitečné, včetně informací o našich službách a výrobcích.

V případě žádosti o poskytnutí jakýchkoli osobních údajů není Vaší povinností nám jakékoli údaje sdělovat. Nicméně pokud nebudeme mít některé údaje k dispozici, může dojít k tomu, že Vám nebudeme schopni poskytovat služby, které Vám společnost Aberdeen nabídla.

2. Komu poskytujeme osobní údaje

Společnost Aberdeen Vaše osobní údaje nesděluje třetím stranám s výjimkou situací popsaných v těchto Zásadách.

Společnost Aberdeen může Vaše osobní údaje sdílet se společnostmi, které nejsou se společností majetkově propojeny, ale vykonávají v zastoupení společnosti Aberdeen určitou činnost, například odborné, právní či účetní poradenství. Povinností těchto společností je zajistit dodržování vhodných bezpečnostních opatření tak, aby byla zachována důvěrnost Vašich osobních údajů v rozsahu, v němž tyto společnosti příslušné údaje přijaly, a aby Vaše osobní údaje byly používány pouze v rámci poskytování těchto služeb a výhradně pro účely, které stanoví společnost Aberdeen. Tyto společnosti, které nejsou se společností Aberdeen majetkově propojeny, mohou působit v zemích, kde neexistují zákony na ochranu osobních údajů, nebo v zemích, v nichž zákon chrání osobní údaje podstatně méně, než zákony platné v EU.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také proto, abychom splnili Vaše pokyny, nebo na základě Vašeho výslovného souhlasu.

A konečně, Vaše osobní údaje lze za určitých okolností poskytnout třetím stranám v rozsahu, v němž to dovolují platné zákony a předpisy, a v souladu s nimi, například při soudním, nebo jiném obdobném řízení, k ochraně proti podvodnému jednání a dále v rámci spolupráce s regulačními orgány a orgány činnými v trestním řízení.

Společnost Aberdeen se zavazuje Vaše osobní údaje neprodávat.

3. Přístup k Vašim osobním údajům a jejich aktualizace

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům kdykoli za účelem kontroly jejich správnosti a aktuálnosti a pokud si přejete své údaje zkontrolovat, nebo je zaktualizovat, kontaktujte prosím pracovníka zodpovědného za ochranu osobních údajů na adrese dataprotectionofficer@aberdeen-asset.com

4. Včasné zpracování údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat v souladu s platnými zákony tak dlouho, jak bude třeba.

5. Zásady používání souborů „cookie“

(a) Jaké typy cookies používají internetové stránky společnosti Aberdeen a proč

Cookies jsou malé textové soubory, které často obsahují jedinečný identifikátor, který je webovým serverem zaslán do Vašeho počítače, mobilního telefonu, nebo jiného zařízení připojeného k internetu (dále jen „zařízení) během Vaší návštěvy internetové stránky. Cookies jsou často používány za účelem optimalizace efektivního fungování internetových stránek, pomáhají nám získávat obchodní a marketingové informace a umožňují nám rozhodovat se na základě získaných informací co se týká dalšího vývoje našich internetových stránek.

Používáme tři základní typy souborů cookie

'Výkonnostní soubory cookie

Ty nám pomáhají zjistit, jakým způsobem naše internetové stránky používáte, například které stránky navštěvujete. Tyto cookies neobsahují žádné identifikovatelné osobní údaje – veškeré shromažďované údaje jsou anonymní a jsou využívány pouze za účelem zlepšení výkonnosti našich internetových stránek, porozumění tomu, co naše uživatele zajímá a měření účinnosti naší reklamy.

Výkonnostní soubory cookie využíváme k:

 • analýze výkonnosti našich internetových stránek
 • vylepšování internetových stránek měřením případných chyb, které se objeví
 • sledování účinnosti naší inzerce (tyto údaje neposkytujeme třetím osobám).

Výkonnostní soubory cookie nevyužíváme k:

 • zapamatování si volby, kterou jste provedli po aktuální návštěvě internetových stránek
 • zasílání cílené reklamy při vaší návštěvě jiných internetových stránek
 • v některých případech jsou pro nás soubory cookie spravovány třetí stranou, nicméně v těchto případech neumožňujeme příslušné straně používat tyto soubory k jiným účelům, než jsou účely uvedené výše.

Používáním našich internetových stránek souhlasíte s používáním Výkonnostních souborů cookie.

'Identifikační soubory cookie

Tyto soubory nám pomáhají přizpůsobovat obsah internetových stránek na základě vámi provedených voleb.

Identifikační soubory cookie využíváme k:

 • zapamatování si volby, kterou jste provedli, jako je vaše identifikace jako Nezávislý finanční poradce, nebo Poradce
 • zobrazení, kdy jste přihlášeni na stránce.

Identifikační soubory cookie nevyužíváme k:

 • zasílání cílené reklamy při vaší návštěvě jiných internetových stránek.

Můžete stanovit, zda tyto soubory cookie mohou, či nesmějí být používány, ale zákaz jejich používání může znamenat, že nebudete mít přístup k některým funkcím nebo službám. Zákaz používání těchto cookies může znamenat, že dojde ke ztrátě informace, že jste nechtěli určitou funkci nebo službu.

Používáním našich internetových stránek souhlasíte s používáním Identifikačních souborů cookie.

'Cílené inzertní soubory cookie

Tyto soubory jsou používány k tomu, aby vám byly zasílány relevantní informace a k zobrazování obsahu, který používáte.


Cílené inzertní soubory cookie využíváme k:

 • zasílání elektronických zpráv s personalizovaným obsahem
 • sledování, jaký obsah stránek používáte.

Cílené inzertní soubory cookie nepoužíváme k:

 • zasílání cílené reklamy při vaší návštěvě jiných internetových stránek

Používáním našich internetových stránek souhlasíte s používáním Cílených inzertních souborů cookie.

(b) Soubory cookie třetích stran

Existuje řada třetích stran, které dodávají obsah či funkčnost internetovým stránkám společnosti Aberdeen, z nichž některé používají soubory cookie k zajištění funkčnosti určité části internetových stránek. Žádné z těchto souborů cookie nejsou cílenými inzertními soubory cookie.

Tyto internetové stránky obsahují rovněž odkazy na sociální sítě (například Facebook nebo Youtube). Společnost Aberdeen nekontroluje soubory cookie, které mohou být zasílány při používání těchto externích internetových stránek. Pro více informací doporučujeme prostudovat zásady týkající se souborů cookie platné pro příslušné stránky.

(c) Jak odvolat souhlas s používáním souborů cookie, kontrolovat tyto soubory a/anebo je odstranit

Soubory cookie je možné odstranit, nebo blokovat jejich schopnost zaznamenávat příslušné údaje. Obvykle tak můžete učinit změnou nastavení Vašeho prohlížeče v nabídce Možnosti, a poté v sekci Ochrana osobních údajů. Každý prohlížeč je trochu jiný, prohlížeče jsou neustále aktualizovány. Další informace naleznete v nabídce Nápověda ve Vašem prohlížeči.

Záměrem poskytnutých informací je umožnit Vám pochopit, co jsou soubory cookie a proč je používáme a sdělit Vám, že s nimi nakládáme zákonným způsobem. Naším cílem je maximální transparentnost osobních údajů, které o Vás shromažďujeme.

Další informace

Směrnice o používání souborů cookie

http://www.ico.gov.uk

Informace o souborech cookie

http://www.allaboutcookies.org

Úřad pro internetovou reklamu, Internet Advertising Bureau (IAB)

Behaviorální cílení reklamy a ochrana soukromí na internetu

http://www.youronlinechoices.eu

Mezinárodní obchodní komora Spojeného království (ICC UK)

Informace o zásadách používání souborů cookie (ICC UK)

http://www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy

Opting out

V jakémkoli okamžiku jste oprávněni požadovat, abychom nezpracovávali Vaše osobní údaje k žádným marketingovým účelům.

Můžete odmítnout Google Display Advertising Features a přizpůsobit Google Display Network reklamy pomocí Ad Settings. Jako přidané opatření pro ochranu soukromí můžete také používat Google Analytics opt-out připojený prohlížeč. Nicméně vezměte, prosím, na vědomí, že pokud tak učiníte, nemusíte být schopni užívat plně funkční stránky.

K odstranění ostatních cookies z Vašeho počítače můžete použít tyto průvodce:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835#/en-us/kb/278835
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_GB
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Další informace:

 • Cookie Directive: http://www.ico.gov.uk
 • Informace o cookies: http://www.allaboutcookies.org
 • Internet Advertising Bureau: http://www.youronlinechoices.eu
 • International Chamber of Commerce United Kingdom: http://www.iccwbo.uk/pages/privacy

Využíváme řadu odlišných variací cookie, které obsluhují nespočet různých funkcí. Tyto tabulky určují typy cookies, které používáme, a vysvětlují, proč je používáme.

Google Analytics Premium

Tyto webové stránky používají Google® Analytics Premium, web analytické služby poskytované Google Ireland Limited („Google“). Google Analytics Premium používá „cookies“, textové soubory umístěné ve Vašem počítači, které napomáhají webové stránce určit, jakým způsobem uživatelé stránku používají. Jménem provozovatele těchto stránek použije Google tyto informace pro účely ohodnocení Vašeho používání webových stránek, zpracování zpráv o webové aktivitě a poskytnutí dalších služeb webovému provozovateli vztahujících se k aktivitě na webové stránce a používání internetu. IP adresa získaná pomocí Google Analytics nebude spojována s žádnými dalšími daty drženými společností Google.

Google je registrovaná obchodní značka Google, Inc. Google, Inc., není majetkově propojena s Aberdeen Asset Management PLC, ani nesponzoruje nebo nepodporuje produkty nebo služby Aberdeen Asset Management PLC.

Použití Google Analyticis Premium

Za účelem zlepšení zážitku našich klientů můžeme používat prvky Google Analytics jako Remarketing, DoubleClick Campaign Manager Integration, Google Display Network Imrpession Reporting a/nebo Google Analytics Demographics a Interest Reporting (Google display Advertising Features).

Informace shromážděné našimi cookies Vás nebudou osobně identifikovat. Nicméně identifikují Váš počítač a připojení na internet. Shromažďujeme pouze obecné informace týkající se nastavení Vašeho počítače, připojení na internet (například operační systém a platforma), IP adresy, vzorů procházení a interakce v rámci našich stránek.

Remarketing s Google Analytics můžeme používat k online reklamě. Prodejci jako třetí strana, včetně Google, mohou naše reklamy ukazovat na různých stránkách na internetu. Mohou také používat cookies stanovené Google Display Advertising Features k informování, optimalizaci a určení toho, které reklamy uvidíte na našich stránkách, včetně reklamy založené na předchozích návštěvách našich stránek.

S ohledem na Google Display Network Impression Reporting a DoubleClick Campaing Manager Integration, my a jakákoli třetí strana prodejců, včetně Google, můžeme používat cookies stanovené Google Display Advertifing Features k analýze a podání zpráv o reklamách používaných v rámci našich stránek včetně, ale ne výlučně, dojmů z reklam a jejich interakce s ostatními vlastnostmi reklamy a službami.

S ohledem na Google Analytics Demographics a Interest Reporting můžeme používat data z reklam Google´s Interest a/nebo data návštěvníků jako třetí strany (např. věk, pohlaví a zájmy) s Google Analytics k cílení a optimalizaci našich marketingových kampaní, strategií a obsahu našich stránek.

Google Analytics

doubleclick.net

id

Analytics - Integrovaná a otevřená platforma DoubleClick umožní přijmout všechna nahlédnutí Vašich návštěvníků zároveň.  S kompletním, časově aktuálním náhledem na Vaše návštěvníky můžete zapojit vaše nejbližší pro maximalizaci dopadu dollarové reklamy.

Kanál ID – účel je pro místní úložiště. id – Toto cookie je používáno pro opětovné zacílení, optimalizaci, hlášení a označení online reklamy.

accounts.google.com

GAPS

GAPS = Google kalendář. Google stanoví řadu cookies na každé stránce, která zahrnuje Google kalendář. Zatímco my nemáme kontrolu nad cookies určených Googlem, tato obsahují směs dílčích informací k měření počtu a chování uživatelů Google kalendáře, stejně jako informace o tom, jaký kalendář si prohlížíte a na jaké záložce současně jste. Google používá tyto cookies také ke zlepšení Vašeho uživatelského dojmu.

Country Site

_ga

_ga – Toto cookie se používá k odlišení specifických uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je zahrnuto v každém požadavku na stránce a používáno k výpočtu návštěvnosti, relace a data kampaně pro analýzové zprávy o stránkách.

Standardní doba expirace je nastavena na 2 roky, ačkoliv může být přizpůsobena vlastníky webové stránky.

_gat

_gat – Tento název cookie je spojován s Google Universal Analytics, podle dokumentace je používáno ke zmírnění rychlosti požadavku – limitující sběr dat na frekventovaných stránkách. Expiruje po 10 minutách.

_utma

Tyto cookies jsou používány ke shromažďování informací o tom, jak lidé používají webové stránky. To nám umožňuje se ujistit, že stránka poslouží Vašim potřebám, a pomůže nám porozumět tomu, co bychom mohli zlepšit. Pro více informací si přečtěte zásady ochrany soukromí Google Analytics.

_utmb

_utmc

_utmz

 

Soulad Cookie

Kde lze uplatnit

app-decibel-compliance-cookieacceptance

Toto cookie je užíváno k zaznamenání typů cookies, které je uživatel ochotný na těchto stránkách akceptovat.

 

Prohlížeč cookie

bam.nr-data.net

JSESSIONID

Relace založená na cookie používaném prohlížečem, který používáte, např. Chrome nebo Internet Explorer

 


Cookies třetí strany

adnxs.com

anj

Pojem “třetí strana” značí, že spíše než přímý vztah s uživatelem má společnost vztah s jednou nebo vice webovými stránkami, které uživatel navštíví. Například, jestliže uživatel navštíví aberdeen-asset.com přímo, daná webová stránka je “první stranou”. Jestliže aberdeen-asset.com spolupracuje s reklamní sítí, platformou, nebo si vzájemně umísťuje reklamu, síť, platforma, nebo výměna je „třetí stranou“. Reklamní síť používá cookies ke zlepšení výběru a nejlepším službám reklam, když uživatel navštíví aberdeen-asset.com. Tyto cookies jsou považovány za „cookies třetích stran“. První strany se propojují se třetími stranami tímto způsobem, protože třetí strany mají technologie a odbornou způsobilost k umožnění účinnějšího umístění reklamy na webových stránkách. Práce se značkami, vydavateli a webovými stránkami používá cookies třetí strany k zajištění poutavější a více relevantní reklamy uživatelům a hodnotnější vydavatelům a inzerentům. 

sess

uuid2

casalemedia.com

CMDD

CMID

CMPS

CMRUM3

CMSC

CMST

liverail.com

lr_uds

lr_uid

eloqua.com

ELOQUA

ELQSTATUS

exelator.com

ud

vmmpxl.com

VMM_ID_J12

liverail.com

lr_uds

lr_uid

openx.net

i

pubmatic.com

KRTBCOOKIE_18

PUBMDCID

rfihub.com

ac

b

CMDD

euds

rud

ruds

eud

rubiconproject.com

khaos

put_2596

rpb

pixel.rubiconproject.com

c

rpx

am-uk.s3ae.com

_pk_uid

 

Cookies první strany

Aberdeen Country Sites

AamAllowCookie_[Sitename]

Přijetí zásady používání cookie

 

BIGipServerPOOL-95.138.136.238-80

Přijetí odmítnutí návštěvníka

 

UKInstitutional_TC

Přijetí smluvních podmínek a podmínek (kde lze uplatnit)

metrics.aberdeen-asset.com

s_vi

 

Aberdeen-asset.co.uk

civicCookieControl

This cookie is used to remember a user’s choice about cookies on this website. Where users have previously indicated a preference, that user’s preference will be stored in this cookie.

 

6. Internet a ochrana soukromí

Společnost Aberdeen se zavazuje zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, nebo jejich prozrazení, máme zavedeny odpovídající věcné, elektronické a manažerské postupy, které zajišťují jejich ochranu a zabezpečení.

(a) Jak je zabezpečen přenos informací na náš webový server

Veškeré formuláře obsahující citlivé osobní údaje, například platební nebo bankovní údaje, jsou na náš webový server přenášeny poté, co ověříme Vaše osobní údaje prostřednictvím „bezpečného formuláře“, v němž jsou Vaše údaje šifrovány dle bezpečnostních standardů té nejvyšší úrovně.

Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že by Vaše údaje mohl používat někdo jiný, neprodleně nás o této skutečnosti informujte.

Certifikát šifrování je možné zobrazit dvojklikem na ikonu zámku, která se zobrazuje v okně webového prohlížeče během Vaší návštěvy zabezpečené stránky.

(b) Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje uchovávány na našem webovém serveru

Ve většině případů jsou Vaše osobní údaje ihned předány našemu zákaznickému středisku bez toho, aniž by byly na našem webovém serveru uchovávány.

V případech, kdy je nutné osobní údaje dočasně uložit, jsou veškeré citlivé osobní údaje bezpečně zašifrovány a uloženy mimo veřejně přístupné oblasti našeho webového serveru.

(c) Jakým způsobem předáváme Vaše osobní údaje našemu zákaznickému centru

Poté, co Vaše osobní údaje přijmeme, náš webový server, který je umístěn v bezpečné oblasti sítě, ihned předá Vaše osobní údaje skrz dodatečnou bránu firewall do aplikačního serveru a na server, což nám umožní realizovat Vaši objednávku v zákaznickém centru. Samotné osobní údaje jsou chráněny tak, že k nim mají přístup pouze pověření pracovníci.

7. Osobní údaje a marketingové účely

Pokud si přejete, aby společnost Aberdeen nevyužívala (či nadále nevyužívala) Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, kontaktujte pracovníka zodpovědného za ochranu osobních údajů na adrese dataprotectionofficer@aberdeen-asset.com.

8. Změny Zásad

Mějte prosím na paměti, že tyto Zásady mohou být kdykoli aktualizovány. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme ujistit se, že máte k dispozici jejich nejnovější, aktuální verzi.

9. Dotazy

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti týkající se těchto Zásad, nebo způsobu, jakým je s Vašimi osobními údaji nakládáno, kontaktujte prosím emailem pracovníka zodpovědného za ochranu osobních údajů na adrese dataprotectionofficer@aberdeen-asset.com.Odpověď Vám bude zaslána v nejkratším možném termínu.

10. Slovník pojmů

Cookie je informace, kterou webový server ukládá na pevný disk Vašeho počítače proto, aby internetové stránce umožnil přizpůsobit se při Vaší další návštěvě Vašim potřebám.

IP adresa je 32bitové číslo, které identifikuje odesílatele nebo příjemce informací, jež jsou odesílány v datových balíčcích napříč internetovou sítí.

Relace je sled interakcí mezi dvěma koncovými komunikačními body, k nimž dochází v rámci jednoho spojení a jež se vztahují ke konkrétnímu číslu relace.